of or pertaining to plants

listen to the pronunciation of of or pertaining to plants
Englisch - Türkisch

Definition von of or pertaining to plants im Englisch Türkisch wörterbuch

vegetal
{s} bitkisel
vegetal
(Tıp) Bitki büyümesine ait
vegetal
{s} nebati
Englisch - Englisch
vegetal
of or pertaining to plants

  Türkische aussprache

  ıv ır pırteynîng tı plänts

  Aussprache

  /əv ər pərˈtānəɴɢ tə ˈplants/ /əv ɜr pɜrˈteɪnɪŋ tə ˈplænts/

  Wort des Tages

  peccable
Favoriten