obtain one's living or means of survival from someone or something

listen to the pronunciation of obtain one's living or means of survival from someone or something
Englisch - Türkisch

Definition von obtain one's living or means of survival from someone or something im Englisch Türkisch wörterbuch

live off
ile geçinmek
live off
-den geçimini sağlamak
live off
(deyim) Birinin sırtından geçinmek
live off
(deyim) Geçimini bir şey ya da işten sağlamak

I manage to live off of my salary.

live off
parasıyla yaşamak
live off
geçimini sağlamak
live off
(Fiili Deyim ) 1- -ın parasıyla geçinmek 2- yiyeceğini -den çıkarmak , -den geçinmek
Englisch - Englisch
(deyim) live off

1. You can't live off your uncle all your life! 2. I manage to live off of my salary.

obtain one's living or means of survival from someone or something

  Silbentrennung

  ob·tain one's li·ving or means of sur·viv·al from some·one or some·thing

  Türkische aussprache

  ıbteyn wʌnz lîvîng ır minz ıv sırvayvıl fırm sʌmwʌn ır sʌmthîng

  Aussprache

  /əbˈtān ˈwənz ˈləvəɴɢ ər ˈmēnz əv sərˈvīvəl fərm ˈsəmˌwən ər ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /əbˈteɪn ˈwʌnz ˈlɪvɪŋ ɜr ˈmiːnz əv sɜrˈvaɪvəl fɜrm ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  sesquipedality
Favoriten