oğuz atay'ın yarattığı, yazınsal karakterlerin genel davranış biçimi

listen to the pronunciation of oğuz atay'ın yarattığı, yazınsal karakterlerin genel davranış biçimi
Türkisch - Türkisch
oyun
oğuz atay'ın yarattığı, yazınsal karakterlerin genel davranış biçimi

    Silbentrennung

    o·ğuz a·tay·'ın ya·rat·tı·ğı, ya·zın·sal ka·rak·ter·le·rin ge·nel dav·ra·nış bi·çi·mi

    Wort des Tages

    wether
Favoriten