nuclear, biological chemical collection center

listen to the pronunciation of nuclear, biological chemical collection center
Englisch - Türkisch
(Askeri) NÜKLEER, BİYOLOJİK, KİMYASAL TOPLANMA MERKEZİ: Nükleer, biyolojik, kimyasal gözetleme sahası dahilindeki nükleer infilaklara, biyolojik ve kimya taarruzlarına ve bunların sebep olduğu kirlenmelere ait raporları almak, değerlendirmek ve münasip rapor ve uyarılar hazırlayıp ilgili yerlere yayınlamaktan sorumlu makam. Aynı görevleri gözetleme sahasının yalnız bir kısmı için yerine getiren makamlara tali toplama merkezleri (subcollection centers) denir
nuclear, biological chemical collection center
Favoriten