not to be shunned, inevitable

listen to the pronunciation of not to be shunned, inevitable
Englisch - Türkisch

Definition von not to be shunned, inevitable im Englisch Türkisch wörterbuch

unavoidable
(Ticaret) önüne geçilmez
unavoidable
kaçımlmaz
not to be
olmamak

Yeni bir bloğa başladım. Başlangıçta çok sayıda blog yapan ve sonra blog yapmaktan vazgeçen insanlardan biri olmamak için elimden geleni yapacağım. - I started a new blog. I'll do my best not to be one of those people who blogs a lot right at the start and then quits blogging.

Olmak ya da olmamak; O büyük bir sorun. - To be or not to be; That is a big question.

unavoidable
{s} iptal edilemez
unavoidable
{s} kaçınılmaz

Onun aptallığı kaçınılmazdı. - His stupidity was unavoidable.

Gecikme kaçınılmazdı. - The delay was unavoidable.

unavoidable
iptali kabil olmayan
unavoidable
bertaraf edilmez
unavoidable
{s} zorunlu
Englisch - Englisch
{a} unavoidable
not to be shunned, inevitable
Favoriten