not polite; not of polished manners; wanting in good manners

listen to the pronunciation of not polite; not of polished manners; wanting in good manners
Englisch - Türkisch

Definition von not polite; not of polished manners; wanting in good manners im Englisch Türkisch wörterbuch

impolite
{s} kaba

Hoşça kal dememesi kabalıktı. - It was impolite of him not to say goodbye.

Kimse kaba satıcıları sevmez. - Nobody likes impolite salesmen.

impolite
inceliksiz
impolite
{s} terbiyesiz

Tom terbiyesizce konuşur. - Tom spoke impolitely.

Tom Mary'ye oğlunun terbiyesiz düşünceleri için özür diledi. - Tom apologized to Mary for his son's impolite remarks.

impolite
kaba bir şekilde
impolite
kabalık

Hoşça kal dememesi kabalıktı. - It was impolite of him not to say goodbye.

Onlar çok iyi tanımadıkları biriyle aynı fikirde olmamayı kabalık olarak düşünüyorlar. - They consider it impolite to disagree with someone they don't know very well.

impolite
{s} nezaketsiz
impolite
{s} incitici
impolite
impolitenessterbiyesizlik
Englisch - Englisch
impolite
not polite; not of polished manners; wanting in good manners
Favoriten