not likely to cause any arguments or disagreements

listen to the pronunciation of not likely to cause any arguments or disagreements
Englisch - Englisch
non-controversial
not likely to cause any arguments or disagreements

  Silbentrennung

  not like·ly to cause a·ny arguments or disagreements

  Türkische aussprache

  nät laykli tı kôz eni ärgyımınts ır dîsıgrimınts

  Aussprache

  /ˈnät ˈlīklē tə ˈkôz ˈenē ˈärgyəmənts ər ˌdəsəˈgrēmənts/ /ˈnɑːt ˈlaɪkliː tə ˈkɔːz ˈɛniː ˈɑːrɡjəmənts ɜr ˌdɪsəˈɡriːmənts/

  Wort des Tages

  coliseum
Favoriten