not disposed to entertain strangers gratuitously

listen to the pronunciation of not disposed to entertain strangers gratuitously
Englisch - Englisch
inhospitable
not disposed to entertain strangers gratuitously

  Silbentrennung

  not dis·posed to en·ter·tain strangers gra·tu·i·tous·ly

  Türkische aussprache

  nät dîspōzd tı entırteyn streyncırz grıtuıtısli

  Aussprache

  /ˈnät dəˈspōzd tə ˌentərˈtān ˈstrānʤərz grəˈto͞oətəslē/ /ˈnɑːt dɪˈspoʊzd tə ˌɛntɜrˈteɪn ˈstreɪnʤɜrz ɡrəˈtuːətəsliː/

  Wort des Tages

  risorgimento
Favoriten