national association of securities dealers automated quote

listen to the pronunciation of national association of securities dealers automated quote
Englisch - Englisch
nasdaq
national association of securities dealers automated quote

  Silbentrennung

  Na·tion·al as·so·ci·a·tion of securities dealers au·to·ma·ted quote

  Türkische aussprache

  näşnıl ısōsieyşın ıv sîkyûrıtiz dilırz ôtımeytîd kwōt

  Aussprache

  /ˈnasʜnəl əˌsōsēˈāsʜən əv səˈkyo͝orətēz ˈdēlərz ˈôtəˌmātəd ˈkwōt/ /ˈnæʃnəl əˌsoʊsiːˈeɪʃən əv sɪˈkjʊrətiːz ˈdiːlɜrz ˈɔːtəˌmeɪtɪd ˈkwoʊt/

  Wort des Tages

  geyser
Favoriten