mucizevi

listen to the pronunciation of mucizevi
Türkisch - Englisch
miraculousness
miraculously

Miraculously, Fadil survived the vicious assault. - Mucizevi bir şekilde, Fadıl şiddetli saldırıdan kurtuldu.

Miraculously, Layla's wounds weren't life-threatening. - Mucizevi bir şekilde, Leyla'nın yaraları hayatı tehdit edici değildi.

supernatural
miraculous, miracular
portentous
{s} miraculous

Miraculously, Fadil survived the vicious assault. - Mucizevi bir şekilde, Fadıl şiddetli saldırıdan kurtuldu.

This medicine is known for its miraculous healing powers. - Bu ilaç, mucizevi iyileştirici güçleriyle bilinir.

mucizevi şekilde
miraculously
mucizevi ilaç
wonder drug
Türkisch - Türkisch
Olağanüstü niteliklere sahip
mucizevi
Favoriten