motion picture about a scottish hero played by mel gibson

listen to the pronunciation of motion picture about a scottish hero played by mel gibson
Englisch - Englisch
{i} Braveheart
motion picture about a scottish hero played by mel gibson

  Silbentrennung

  mo·tion pic·ture a·bout a Scot·tish He·ro played by Mel Gib·son

  Türkische aussprache

  mōşın pîkçır ıbaut ı skätîş hirō pleyd bay mel gîbsın

  Aussprache

  /ˈmōsʜən ˈpəkʧər əˈbout ə ˈskätəsʜ ˈhērō ˈplād ˈbī ˈmel ˈgəbsən/ /ˈmoʊʃən ˈpɪkʧɜr əˈbaʊt ə ˈskɑːtɪʃ ˈhiːroʊ ˈpleɪd ˈbaɪ ˈmɛl ˈɡɪbsən/

  Wort des Tages

  mendacious
Favoriten