money paid for support of spouse

listen to the pronunciation of money paid for support of spouse
Englisch - Englisch
Alimony
money paid for support of spouse

  Silbentrennung

  mon·ey paid for sup·port of spouse

  Türkische aussprache

  mʌni peyd fôr sıpôrt ıv spaus

  Aussprache

  /ˈmənē ˈpād ˈfôr səˈpôrt əv ˈspous/ /ˈmʌniː ˈpeɪd ˈfɔːr səˈpɔːrt əv ˈspaʊs/

  Wort des Tages

  luxuriant
Favoriten