missing ones home and family very much when away

listen to the pronunciation of missing ones home and family very much when away
Englisch - Türkisch

Definition von missing ones home and family very much when away im Englisch Türkisch wörterbuch

homesick
{s} gurbet çeken, vatan/ev hasreti çeken
homesick
ev özlemi çeken
homesick
ev hasreti çeken
homesick
sıla hasreti çekmek
homesick
evsemek
homesick
yurtsamak
homesick
sıla hasreti
homesick
sıla hasreti çeken
homesick
yurtsamış

Sen sadece biraz yurtsamışsın. - You're just a little homesick.

homesick
gurbet kuşu
homesick
vatan veya ev hasreti çeken
homesick
homesicknesssıla hastalığı
homesick
{s} evini veya vatanını özleyen
homesick
{s} vatan hasreti çeken

Bu şarkı beni vatan hasreti çeken yapıyor. - This song makes me homesick.

Englisch - Englisch
homesick
missing ones home and family very much when away

  Silbentrennung

  mis·sing ones home and fa·mi·ly ve·ry much when a·way

  Türkische aussprache

  mîsîng wʌnz hōm ınd fämli veri mʌç hwen ıwey

  Aussprache

  /ˈməsəɴɢ ˈwənz ˈhōm ənd ˈfamlē ˈverē ˈməʧ ˈhwen əˈwā/ /ˈmɪsɪŋ ˈwʌnz ˈhoʊm ənd ˈfæmliː ˈvɛriː ˈmʌʧ ˈhwɛn əˈweɪ/

  Wort des Tages

  facile
Favoriten