missile with advanced capability or technology

listen to the pronunciation of missile with advanced capability or technology
Englisch - Englisch
sophisticated missile
missile with advanced capability or technology

  Silbentrennung

  mis·sile with ad·vanced ca·pa·bi·li·ty or tech·no·lo·gy

  Türkische aussprache

  mîsıl wîdh ıdvänst keypıbîlıti ır teknälıci

  Aussprache

  /ˈməsəl wəᴛʜ ədˈvanst ˌkāpəˈbələtē ər tekˈnäləʤē/ /ˈmɪsəl wɪð ədˈvænst ˌkeɪpəˈbɪlətiː ɜr tɛkˈnɑːləʤiː/

  Wort des Tages

  running dog
Favoriten