millî veya mahallî konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik eseri

listen to the pronunciation of millî veya mahallî konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik eseri
Türkisch - Türkisch
RAPSODi
millî veya mahallî konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik eseri

    Silbentrennung

    mill·î ve·ya ma·hall·î ko·nu·lar·dan e·sin·le·ne·rek o·luş·tu·rul·muş mü·zik e·se·ri
Favoriten