mecelle

listen to the pronunciation of mecelle
Türkisch - Englisch
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Fıkıh kitabının muâmelât kısmının toplu bir parcası
(Osmanlı Dönemi) İslâm Hukukuna dâir bir mecmua
(Osmanlı Dönemi) Mecmua. Fikir topluluğu. Risale. Kitab. Hikmetli sahife
Fıkıh hükümleriyle be konudaki türlü içtihadı bir araya getiren,Tanzimat'tan sonra hazırlanmış olan,yasa yerine kullanılan eser
Tanzimat'tan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan yapıt
Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimattan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser
Kitap
mecelle
Favoriten