maruz kal

listen to the pronunciation of maruz kal
Türkisch - Englisch
undergo

There are no benefits from praising a spoiled child. They should undergo a strict education. - Şımarık bir çocuğu övmenin hiçbir faydası yok. Onlar sıkı bir eğitime maruz kalmalılar.

underwent

He underwent brain surgery. - O bir beyin ameliyatına maruz kaldı.

{f} exposed

In fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays. - Aslında, yerleşik halk radyoaktif ışınlara maruz kalmaktadır.

We are always exposed to some kind of danger. - Her zaman birtakım tehlikeye maruz kalırız.

{f} exposing
expose to

Do not expose to temperatures above fifty centigrade. - Elli santigrad derecenin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalma.

Do not expose to heat or direct sunlight. - Isıya ya da güneş ışığına maruz kalma.

impose upon
{f} imposed
undergone
maruz kal
Favoriten