make peace with

listen to the pronunciation of make peace with
Englisch - Türkisch
ile barışmak
appease
{f} yatıştırmak
appease
{f} (açlığı) bastırmak
appease
doyurmak
appease
tatmin etmek
appease
yatıştır

Neden her zaman kadınları yatıştırmaya çalışıyorsun? Suçlu mu hissediyorsun? - Why do you always try to appease women? Do you feel guilty?

Elma, açlığımı şimdilik yatıştırdı. - The apple appeased my hunger temporarily.

appease
dindirmek
appease
gider

Elma, açlığımı geçici olarak giderdi. - The apple appeased my hunger temporarily.

appease
{f} gidermek
appease
{f} bastırmak
appease
harp tehdidinde karşı tarafa taviz verme
appease
{f} sakinleştirmek
appease
yatıştırılabilir
appease
appeasable teskin olunabilir
appease
{f} hafifletmek
appease
{f} pol. taviz vermek, ödün vermek
appease
bastırılabilir
Englisch - Englisch
end the fighting, choose to forgive and forget, make up with
appease
propitiate
make peace with
Favoriten