müthiş bir vakıa. musibet, felâket. heyecan uyandıran hâdise veya hareket

listen to the pronunciation of müthiş bir vakıa. musibet, felâket. heyecan uyandıran hâdise veya hareket
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) DRAM
müthiş bir vakıa. musibet, felâket. heyecan uyandıran hâdise veya hareket

    Silbentrennung

    müt·hiş bir va·kı·a. mu·si·bet, felâ·ket. he·ye·can u·yan·dı·ran hâdi·se ve·ya ha·re·ket

    Aussprache

Favoriten