living by preying on other living animals

listen to the pronunciation of living by preying on other living animals
Englisch - Englisch
predatory
living by preying on other living animals

  Silbentrennung

  li·ving by preying on oth·er li·ving animals

  Türkische aussprache

  lîvîng bay preyîng ôn ʌdhır lîvîng änımılz

  Aussprache

  /ˈləvəɴɢ ˈbī ˈprāəɴɢ ˈôn ˈəᴛʜər ˈləvəɴɢ ˈanəməlz/ /ˈlɪvɪŋ ˈbaɪ ˈpreɪɪŋ ˈɔːn ˈʌðɜr ˈlɪvɪŋ ˈænəməlz/

  Wort des Tages

  analphabet
Favoriten