l im. hola! yaheyl hey! bana bak!

listen to the pronunciation of l im. hola! yaheyl hey! bana bak!
Türkisch - Englisch
l im. hola! yaheyl hey! Look at me!
l im. hola! yaheyl hey! bana bak!
Favoriten