korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse

listen to the pronunciation of korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
Türkisch - Türkisch
kabadayı
korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse

    Silbentrennung

    kor·ku·suz, i·yi dö·vü·şen, ken·di·ne öz·gü na·mus ku·ral·la·rı·nın dı·şı·na çık·ma·yan kim·se

    Aussprache

    Wort des Tages

    caustic
Favoriten