knowledge or authority on a subject that one

listen to the pronunciation of knowledge or authority on a subject that one
Englisch - Türkisch
bir konuda bilgisi veya yetkisi olan kimse
knowledge or authority on a subject that one

  Silbentrennung

  knowl·edge or au·tho·ri·ty on a sub·ject that one

  Türkische aussprache

  nälıc ır ıthôrıti ôn ı sıbcekt dhıt hwʌn

  Aussprache

  /ˈnäləʤ ər əˈᴛʜôrətē ˈôn ə səbˈʤekt ᴛʜət ˈhwən/ /ˈnɑːləʤ ɜr əˈθɔːrətiː ˈɔːn ə səbˈʤɛkt ðət ˈhwʌn/
Favoriten