kinayeli

listen to the pronunciation of kinayeli
Türkisch - Englisch
allusive; insinuating
allusive
allegoric

It's a very allegorical description. - Bu çok kinayeli bir açıklama.

allusive, sarcastic
allegorical

It's a very allegorical description. - Bu çok kinayeli bir açıklama.

(word or expression) used in both a literal and a figurative sense
indirect
sarcastic

I can't tell if Tom is being sarcastic or not. - Ben Tom'un kinayeli olup olmadığını anlatamam.

kinayeli olarak
allegorically
Türkisch - Türkisch
İçinde kinaye bulunan (söz): "Mebrure bu kinayeli sözlerle kendisine uzanan mektubu aldı."- P. Safa
İçinde kinaye bulunan (söz)
kinayeli kinayeli
Dolaylı olarak, iğneli bir biçimde
kinayeli
Favoriten