kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek için ip takılanacak çıkıntılar

listen to the pronunciation of kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek için ip takılanacak çıkıntılar
Türkisch - Türkisch
kayna
kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek için ip takılanacak çıkıntılar

    Silbentrennung

    ka·yı·ğın i·ki ya·nın·da bu·lu·nan ve kı·yı·ya çek·mek i·çin ip ta·kı·la·na·cak çı·kın·tı·lar

    Wort des Tages

    argus
Favoriten