kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan kimse, mevkuf

listen to the pronunciation of kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan kimse, mevkuf
Türkisch - Türkisch
tutuklu
kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan kimse, mevkuf

    Silbentrennung

    ka·nun yo·luy·la hür·ri·yet·le·rin·den a·lı·ko·nu·la·rak bir ye·re ka·pa·tı·lan kim·se, mev·kuf

    Wort des Tages

    macroscian
Favoriten