kabul edilmesi veya tartışılması için bildirmek, açıklamak, öne sürmek

listen to the pronunciation of kabul edilmesi veya tartışılması için bildirmek, açıklamak, öne sürmek
Türkisch - Türkisch
yürütmek
kabul edilmesi veya tartışılması için bildirmek, açıklamak, öne sürmek

    Silbentrennung

    ka·bul e·dil·me·si ve·ya tar·tı·şıl·ma·sı i·çin bil·dir·mek, a·çık·la·mak, ö·ne sür·mek

    Aussprache

    Wort des Tages

    bohemian
Favoriten