kömürlük

listen to the pronunciation of kömürlük
Türkisch - Englisch
woodshed
(Denizcilik) bunker
coal hole
coalbin; coal cellar
bin
coal-hole; bunker, coalbunker
coal bunker
coalbunker
bunker
coal bin
coalyard
coalhole
coalhouse
kömür
{i} coal

The vessel was loaded with coal, lumber, and so on. - Gemi kömür, kereste, ve benzeri şeylerle yüklüydü.

The patient's lung tissue was damaged from years of working in a coal mine. - Bir kömür madeninde yıllarca çalışmaktan hastanın akciğer dokusu hasar gördü.

kömür
{i} charcoal

Coal, charcoal, coal coke and petroleum coke are used as fuels. - Kömür, mangal kömürü, kok kömürü ve petrol koku yakıt olarak kullanılmaktadır.

Tom does not know the difference between charcoal and carbon. - Tom kömür ve karbon arasındaki farkı bilmiyor.

kömür
coal-
kömür
brush
kömür
briquette
kömür
coal-black
kömür
char

Tom does not know the difference between charcoal and carbon. - Tom kömür ve karbon arasındaki farkı bilmiyor.

Tom works for a company that sells charcoal. - Tom mangal kömürü satan bir şirket için çalışıyor.

kömür
coal; charcoal
Türkisch - Türkisch
Kömür saklanan veya konulan yer
Kömür
(Osmanlı Dönemi) FEHÎM
Kömür
fahm
Kömür
(Osmanlı Dönemi) BÜCAL
kömür
Koyu siyah rengi belirtmek için kullanılır
kömür
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
kömür
Havasız ortamda kalan bitkilerin nem, basınç ve sıcaklık etkisiyle bozunarak oluşturdukları yanıcı, kara-kahve renkli, katı özdek
kömür
Koyu siyah renkte olan
kömürlük
Favoriten