items that can be removed from a property without causing damage to it

listen to the pronunciation of items that can be removed from a property without causing damage to it
Englisch - Türkisch

Definition von items that can be removed from a property without causing damage to it im Englisch Türkisch wörterbuch

fittings
(Gıda) bağlantı parçaları
fittings
(İnşaat) tertibat
fittings
donatı
fittings
(İnşaat) boru bağlantı parçaları
fittings
(Askeri) bağlantı rekorları
fittings
(İnşaat) donanım
fittings
fittings
fittings
Teçhizat
fittings
tesisat
fittings
(isim) teçhizat
Englisch - Englisch
fittings
items that can be removed from a property without causing damage to it

  Silbentrennung

  items that Can be re·moved from a prop·er·ty with·out caus·ing dam·age to it

  Türkische aussprache

  aytımz dhıt kın bi rimuvd fırm ı präpırti wîdhaut kôzîng dämıc tı ît

  Aussprache

  /ˈītəmz ᴛʜət kən bē rēˈmo͞ovd fərm ə ˈpräpərtē wəᴛʜˈout ˈkôzəɴɢ ˈdaməʤ tə ət/ /ˈaɪtəmz ðət kən biː riːˈmuːvd fɜrm ə ˈprɑːpɜrtiː wɪðˈaʊt ˈkɔːzɪŋ ˈdæməʤ tə ɪt/

  Wort des Tages

  donnybrook
Favoriten