it comes to the same thing

listen to the pronunciation of it comes to the same thing
Englisch - Türkisch
Aynı kapıya çıkar
it comes to the same thing

  Silbentrennung

  it co·mes to the same thing

  Türkische aussprache

  ît kʌmz tı dhi seym thîng

  Aussprache

  /ət ˈkəmz tə ᴛʜē ˈsām ˈᴛʜəɴɢ/ /ɪt ˈkʌmz tə ðiː ˈseɪm ˈθɪŋ/
Favoriten