isnat

listen to the pronunciation of isnat
Türkisch - Englisch
attributing, ascribing
imputation; ascription, attribution
(maliciously false) imputation
predication
ascription
complaint
isnat etmek
be attributed to
isnat etmek
1. to impute (something bad) to (someone) (groundlessly). 2. to attribute, ascribe
isnat etmek
to impute; to ascribe, to attribute, to predicate sth on sth
suç isnat etmek
(Kanun) charge with
bir suç isnat etmek
(Hukuk) to charge
Türkisch - Türkisch
Karacılık, iftira
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
Kara çalma, iftira
isnat grubu
Sıfatların isimden sonra gelmesiyle oluşan ve genellikle deyim olarak kullanılan kelime grubu
isnat
Favoriten