ipucu

listen to the pronunciation of ipucu
Türkisch - Englisch
hint

I'll give you a hint. - Sana bir ipucu vereceğim.

Tom solved the puzzle after Mary gave him a few hints. - Mary ona birkaç ipucu verdikten sonra Tom bilmeceyi çözdü.

clue

Tom doesn't have a clue. - Tom'un bir ipucu yok.

Tom certainly doesn't have any clue about how things work around here. - Tom'un kesinlikle buradaki şeylerin nasıl işlediği hakkında bir ipucu yok.

clew clue
mnemonic
wrinkle
inkling

Tom thinks Mary doesn't have an inkling of what's going on. - Tom Mary'nin neler olduğu hakkında bir ipucu olmadığını düşünüyor.

trace
clue (evidence or indication that may lead to a discovery)
tip , hint
hint, clue (i.e. an indirect suggestion)
clew
lead

The police still have no leads. - Polisin elinde hâlâ hiçbir ipucu yok.

The police and the FBI pursued several leads. - Polis ve FBI birkaç ipucunu takip etti.

cue
{i} suspicion
ipucu vermek
(deyim) give hint
ipucu vermek
give somebody a clue
ipucu vermek
clue somebody in
ipucu azaltma
(Pisikoloji, Ruhbilim) cue reduction
ipucu bulmak
to find a clue
ipucu bulmak
find a clue
ipucu olmayan
tipless
ipucu sayfalarını göster
(Bilgisayar) show tippages
ipucu sihirbazı etkin
(Bilgisayar) tipwizard active
ipucu sihirbazı kutusu
(Bilgisayar) tipwizard box
ipucu sihirbazı'nı sıfırla
(Bilgisayar) reset tipwizard
ipucu sihirbazını sıfırla
(Bilgisayar) reset tipwizard
ipucu ve öneriler
(Bilgisayar) hints and tips
ipucu vermek
to give (someone) a hint, give (someone) a clue
ipucu vermek
to give sb a clue, to clue sb in
ipucu yakalamak
get a line on
ipucu yakalamak
find a clue
ipuç
hints

I'm sick of your hints. - Senin ipuçlarından bıktım.

sahte ipucu
(Bilgisayar) bogus tip
sonraki ipucu
(Bilgisayar) next tip
ipucu vermek
clue in
İpucu
lead

A lead from an informer enabled the police to make several arrests.

The police and the FBI pursued several leads. - Polis ve FBI birkaç ipucunu takip etti.

The police still have no leads. - Polisin elinde hâlâ hiçbir ipucu yok.

bilgi ipucu
(Bilgisayar) infotip
cevaba ipucu veren soru
leading question
ekran ipucu metni
(Bilgisayar) screentip text
hatırlatıcı ipucu
mnemonic
minimal ipucu
(Pisikoloji, Ruhbilim) minimal cue
tarama ipucu
(Bilgisayar) scanning tip
Türkisch - Türkisch
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz: "Elimizde tek ipucu elbisesini diken terzi."- A. İlhan
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
karine
emare
İPUCU
(Osmanlı Dönemi) Mc: Emare, işaret, alâmet, delil, vesika
ipucu
Favoriten