insulting name given to someone

listen to the pronunciation of insulting name given to someone
Englisch - Englisch
derogatory nickname
insulting name given to someone

  Silbentrennung

  in·sult·ing name giv·en to some·one

  Türkische aussprache

  însʌltîng neym gîvın tı sʌmwʌn

  Aussprache

  /ənˈsəltəɴɢ ˈnām ˈgəvən tə ˈsəmˌwən/ /ɪnˈsʌltɪŋ ˈneɪm ˈɡɪvən tə ˈsʌmˌwʌn/

  Wort des Tages

  lalochezia
Favoriten