insan hakları

listen to the pronunciation of insan hakları
Türkisch - Englisch
human rights

We need a clear definition for the concept of human rights. - İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var.

We need a clear definition of the concept of human rights. - İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var.

civil liberties
(Hukuk) human rights İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması
civil liberty
civil rights

I don't care about civil rights. - İnsan hakları umurumda değil.

common rights
insan hakları beyannamesi
Bill of rights
insan Hakları Beyannamesi
hist . the Declaration of the Rights of Man. İ
insan Hakları Evrensel Beyannamesi the Universal Declaration of Human Rights
(made by the U. N.)
insan hakları beyannamesi
(Hukuk) declaration of human rights
insan hakları ihlalleri
(Hukuk) violations of human rights
insan hakları kuruluşları
(Hukuk) human rights instruments
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
(Hukuk) Universal Declaration of Human Rights
İnsan Hakları Eşgüdüm Yüksek Mahkemesi
(Hukuk) Supreme Board of Co-ordination for Human Rights
İnsan Hakları Vakfı
(Hukuk) human rights foundation
Avrupa İnsan Hakları Divanı
(Hukuk) European Court of Human Rights
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu
(Hukuk) European Commission of Human Rights
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(Hukuk) European Convention on Human Rights, European Convention for the Protection of Human Rights
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
(Askeri) United Nations High Commissioner for Human Rights
uluslar arası insan hakları belgeleri
(Hukuk) international human rights instruments
Türkisch - Türkisch

Definition von insan hakları im Türkisch Türkisch wörterbuch

insan ve yurttaş hakları bildirgesi
Fransız Devrimi'nin temelini oluşturan, 26 Ağustos 1789’da demokrasi ve özgürlük sebep gösterilerek yayımlanan temel metin
İnsan hakları
(Hukuk) HUKUKU BEŞER
Englisch - Türkisch
insan hakları
Favoriten