inflict a trauma upon

listen to the pronunciation of inflict a trauma upon
Englisch - Türkisch

Definition von inflict a trauma upon im Englisch Türkisch wörterbuch

shock
şok

Hepimiz büyük şoktan dolayı ürperdik. - We all shuddered from the great shock.

Şoktan dolayı çıldırdı. - She went mad because of the shock.

shock
şoke etmek
shock
(Biyokimya) çarpılım
shock
çok şaşırtmak
shock
çarpmak (elektrik)
shock
darbe

Bu saat darbeye dayanıklı. - This watch is shock-proof.

shock
{f} sars

Biz onun ani ölümünden oldukça sarsıldık. - We were quite shocked by her sudden death.

Tom biraz sarsılmış görünüyordu. - Tom looked a little shocked.

shock
tahıl balyaları
shock
demet yığını
shock
{i} utanç
shock
{i} çalı gibi gür saç
shock
{f} darıltmak
shock
{i} sarsılma
shock
{f} şoke etmek, çok şaşırtmak, sarsmak, dehşete düşürmek
shock
(Diş Hekimliği) Tansiyon düşmesi, hızlı ve zayıf nabız, solgun ve soğuyan deri, zayıf solunum vb. semptomları olan akut dolaşım bozukluğu yetersizliği
shock
{i} demet
shock
{f} kâlbini kırmak
shock
{f} elektrik şoku vermek
shock
{f} elektrik çarpmak
Englisch - Englisch
traumatise
traumatize
shock
inflict a trauma upon

  Silbentrennung

  in·flict a trau·ma up·on

  Türkische aussprache

  înflîkt ı trômı ıpän

  Aussprache

  /ənˈfləkt ə ˈtrômə əˈpän/ /ɪnˈflɪkt ə ˈtrɔːmə əˈpɑːn/

  Wort des Tages

  casanova
Favoriten