industrial preparedness program

listen to the pronunciation of industrial preparedness program
Englisch - Türkisch
(Askeri) ENDÜSTRİ HAZIRLIK PROGRAMI: Endüstri bazında hem devlet hem özel sanayiinin, ulusal askeri amaçları desteklemek için gerekli acil durum programına barış zamanı faaliyetinden geçiş planları, faaliyetleri veya önlemleridir. Üretim tesislerinin modernizasyonu, genişletilmesi ve muhafazası gibi endüstri hazırlık önlemlerini ve endüstri planlaması için katkıda bulunacak konu ve hizmetleri kapsar
impact point prediction; industrial preparedness program
(Askeri) darbe noktası tahmini; endüstriyel hazırlıklılık programı
industrial preparedness program

  Silbentrennung

  in·dus·tri·al pre·par·ed·ness pro·gram

  Türkische aussprache

  îndʌstriıl priperıdnıs prōgräm

  Aussprache

  /ənˈdəstrēəl prēˈperədnəs ˈprōˌgram/ /ɪnˈdʌstriːəl priːˈpɛrədnəs ˈproʊˌɡræm/
Favoriten