individual or entity wishing to complete a tax deferred exchange

listen to the pronunciation of individual or entity wishing to complete a tax deferred exchange
Englisch - Türkisch

Definition von individual or entity wishing to complete a tax deferred exchange im Englisch Türkisch wörterbuch

taxpayer
(Ekonomi) Vergi mükellefi

Her vergi mükellefinin, parasının nereye gittiğini bilmeye hakkı vardır. - Each taxpayer has the right to know where his money goes.

taxpayer
(isim) vergi mükellefi
taxpayer
vergi veren kimse
Englisch - Englisch
taxpayer
individual or entity wishing to complete a tax deferred exchange

  Silbentrennung

  in·di·vi·du·al or en·ti·ty wishing to com·plete a tax de·ferred ex·change

  Türkische aussprache

  îndıvîcıwıl ır entıti wîşîng tı kımplit ı täks dîfırd îksçeync

  Aussprache

  /ˌəndəˈvəʤəwəl ər ˈentətē ˈwəsʜəɴɢ tə kəmˈplēt ə ˈtaks dəˈfərd əksˈʧānʤ/ /ˌɪndəˈvɪʤəwəl ɜr ˈɛntətiː ˈwɪʃɪŋ tə kəmˈpliːt ə ˈtæks dɪˈfɜrd ɪksˈʧeɪnʤ/

  Wort des Tages

  jaywalk
Favoriten