indiscriminately

listen to the pronunciation of indiscriminately
Englisch - Türkisch
gelişigüzel bir şekilde
rasgele
fark gözetmeden
Gelişigüzel/rasgele bir halde; ayırt edilmemiş/karışık bir halde
gelişi güzel
(Askeri) rastgele

O rastgele ayakkabı satın alıyor. - She buys shoes indiscriminately.

wholesale
toptan

Tom bir toptan satış kulübünün üyesidir. - Tom is a member of a wholesale club.

Tom çiçek toptancısı olarak işinden emekli oldu. - Tom retired from his job as a wholesaler of flowers.

indiscriminate
{s} ayrım yapmayan
indiscriminate
ayrı seçi yapmayarak
indiscriminate
(Tıp) Rastgele yerleşen, vücut kısımlarını gelişigüzel tutan
indiscriminate
fark gözetmeden
indiscriminate
{s} fark gözetmeyen
indiscriminate
{s} ayırt edemeyen
indiscriminate
indiscriminatelyrasgele
indiscriminate
tefrik etmeyerek
wholesale
(Ticaret) kabzımal
indiscriminate
gelişigüzel

O gelişigüzel ayakkabı satın alıyor. - She buys shoes indiscriminately.

indiscriminate
rasgele
indiscriminate
karışık
indiscriminate
ayırım yapmayan
wholesale
toplu
wholesale
toptancılık
wholesale
{f} toptan sat

Toptan satış tabakaları ile karakterize edilen Japon dağıtım sistemi karmaşık ve masraflıdır. - The Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.

Toptan satışla ilgili sorun bu. - That's the problem with buying wholesale.

wholesale
(fiil) toptan satmak
wholesale
(sıfat) toptancı (tüccar)
wholesale
(sıfat) büyük çapta olan
indiscriminate
{s} gelişigüzel, rasgele; ayırt edilmemiş, karışık
wholesale
{f} toptan satmak
wholesale
geniş çapta
wholesale
{s} büyük çapta olan. z. toptan
wholesale
toptan yapılan
wholesale
büyük çapta
wholesale
toptan satış,v.toptan sat: n.toptan satış
wholesale
(İnşaat) toptan satış

Toptan satışla ilgili sorun bu. - That's the problem with buying wholesale.

Toptan satış tabakaları ile karakterize edilen Japon dağıtım sistemi karmaşık ve masraflıdır. - The Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.

wholesale
toptan olarak
wholesale
(isim) toptan satış
wholesale
{s} toptan satılan
Englisch - Englisch
in an indiscriminate manner; "she reads promiscuously"
without discernment; in an undiscriminating manner; haphazardly, randomly
in a random manner; "the houses were randomly scattered"; "bullets were fired into the crowd at random"
wholesale
indiscriminate
Without care or making distinctions, thoughtless

How can anyone be so indiscriminate in making friends as he is?.

indiscriminate
promiscuous
indiscriminate
{s} undiscerning, lacking in discrimination; thoughtless, careless; mixed, thrown together
indiscriminate
failing to make or recognize distinctions
indiscriminate
Not discriminate; wanting discrimination; undistinguishing; not making any distinction; confused; promiscuous
indiscriminate
not marked by fine distinctions; "indiscriminate reading habits"; "an indiscriminate mixture of colors and styles"
indiscriminate
disapproval If you describe an action as indiscriminate, you are critical of it because it does not involve any careful thought or choice. The indiscriminate use of fertilisers is damaging to the environment. selective + indiscriminately in·dis·crimi·nate·ly The men opened fire indiscriminately. an indiscriminate action is done without thinking about what harm it might cause indiscriminate attacks/killing/violence/bombing etc
indiscriminate
not marked by fine distinctions; "indiscriminate reading habits"; "an indiscriminate mixture of colors and styles" failing to make or recognize distinctions
ındiscriminately
{a} without distinction
indiscriminately

  Silbentrennung

  in·dis·cri·mi·nate·ly

  Türkische aussprache

  îndîskrîmınıtli

  Aussprache

  /ˌəndəˈskrəmənətlē/ /ˌɪndɪˈskrɪmənətliː/

  Wort des Tages

  pandemic
Favoriten