incapable of suffering

listen to the pronunciation of incapable of suffering
Englisch - Englisch
{a} ımpassive
{a} ımpassible
incapable of suffering

  Silbentrennung

  in·ca·pa·ble of suf·fer·ing

  Türkische aussprache

  înkeypıbıl ıv sʌfrîng

  Aussprache

  /ənˈkāpəbəl əv ˈsəfrəɴɢ/ /ɪnˈkeɪpəbəl əv ˈsʌfrɪŋ/

  Wort des Tages

  maieutic
Favoriten