inability or unwillingness to bear or endure

listen to the pronunciation of inability or unwillingness to bear or endure
Englisch - Türkisch

Definition von inability or unwillingness to bear or endure im Englisch Türkisch wörterbuch

intolerance
hoş görmeme
intolerance
{i} hoşgörüsüzlük

Hoşgörüsüzlük burada hoş karşılanmaz. - Intolerance is not tolerated here.

Hoşgörüsüzlük hoşgörülmeyecek. - Intolerance will not be tolerated.

intolerance
(Tıp) Tahammülsüzlük
intolerance
(Diş Hekimliği) aşırı duyarlılık sonucu ilacın küçük dozlarda farmakolojik aktivite göstermesi, tahammülsüzlük
intolerance
{i} dayanamama
Englisch - Englisch
intolerance
inability or unwillingness to bear or endure

  Silbentrennung

  in·a·bi·li·ty or un·will·ing·ness to Bear or en·dure

  Türkische aussprache

  înıbîlîti ır ınwîlîngnîs tı ber ır endyûr

  Aussprache

  /ˌənəˈbələtē ər ənˈwələɴɢnəs tə ˈber ər enˈdyo͝or/ /ˌɪnəˈbɪlɪtiː ɜr ənˈwɪlɪŋnɪs tə ˈbɛr ɜr ɛnˈdjʊr/

  Wort des Tages

  relucent
Favoriten