in hindsight

listen to the pronunciation of in hindsight
Englisch - Türkisch
Bir durumu veya meseleyi, o şey olduktan sonra anlamaış olmayı belirtir. "Bunun böyle olacağını önceden bilmem/görmem gerekti" anlamı verir

1. In hindsight, I should have taken the job. 2. In hindsight, it would have been better to wait. 3. In hindsight, I should have seen the warning signs.

in hindsight
Favoriten