impudent language, conduct or behavior

listen to the pronunciation of impudent language, conduct or behavior
Englisch - Türkisch

Definition von impudent language, conduct or behavior im Englisch Türkisch wörterbuch

impudence
cüret
impudence
arsızlık
impudence
{i} saygısızlık

Bahçemizden geçerek saygısızlık yaptı. - He had the impudence to cut across our garden.

impudence
{i} yüzsüzlük
impudence
{i} utanmazlık
impudence
{i} terbiyesizlik
impudence
küstahlık
Englisch - Englisch
impudence
impudent language, conduct or behavior
Favoriten