ileti

listen to the pronunciation of ileti
Türkisch - Englisch
message

May I take a message for him? - Onun için bir ileti alabilir miyim?

I received an email message. - Ben bir e-posta iletisi aldım.

(Tıp) conduction
dialog

The writer is very good at a dialog. - Yazar iletişimde çok iyi.

communication

However, only the human community has verbal languages as a means of communication. - Ancak, sadece insan topluluğunun bir iletişim aracı olarak sözlü dili vardır.

What do you mean by communication? - İletişimle neyi kastediyorsun?

message mesaj
communiqué, official announcement
prompt

Choose one of the following writing prompts. - Aşağıdaki yazma iletilerinden birini seç.

ileti alımı
(Askeri) message retrieval
ileti anahtarlamak
(Bilgisayar) relay
ileti anahtarlaması
(Bilgisayar) message switching
ileti boyutu
(Bilgisayar) message size
ileti durumu
(Bilgisayar) message status
ileti formatı
(Bilgisayar) message format
ileti gönder
(Bilgisayar) send message
ileti gönderildi
(Bilgisayar) messages sent
ileti kotarıcı
(Bilgisayar) message handler
ileti metni
(Bilgisayar) message body
ileti metni
(Bilgisayar) message text
ileti oku
(Bilgisayar) read message
ileti sayısı
(Bilgisayar) message count
ileti sistemi
(Bilgisayar) messaging
ileti yapısı
(Bilgisayar) message format
ileti yaz
(Bilgisayar) write message
ileti özeti
(Bilgisayar) message digest
ileti örneği
(Bilgisayar) stationery
ileti adı
messaging name
ileti aktarıcısı
message exchange
ileti aktarım ajanı
message transfer agent
ileti alıcısı
message sink
ileti anahtarlama dizgesi
(Bilgisayar) message switching system
ileti ayarla
(Bilgisayar) arrange messages
ileti ayrıntıları
(Bilgisayar) message details
ileti
(Bilgisayar) open message
ileti bayrakları
(Bilgisayar) message flags
ileti bayrağı
(Bilgisayar) message flag
ileti başlangıcı
(Bilgisayar,Teknik) start of message
ileti başlığı
(Bilgisayar) message header
ileti başlığı
(Bilgisayar) message title
ileti bul
(Bilgisayar) find message
ileti geri çekme
(Bilgisayar) message recall
ileti grup modülü ve/veya emir ve komuta devresi
(Askeri) transmission group module and/or orderwire
ileti gönderiliyor
(Bilgisayar) sending message
ileti gösterme programı
(Bilgisayar) message popup utility
ileti güvenlik seçenekleri
(Bilgisayar) message security options
ileti güvenliği
(Askeri) transmission security
ileti hatası
(Bilgisayar) message error
ileti hizmet programı
(Bilgisayar) message utility
ileti hizmeti
(Bilgisayar) messaging service
ileti kaynağı
message source
ileti kimliği
(Bilgisayar) message id
ileti kullanımda
(Bilgisayar) message in use
ileti kuralları
(Bilgisayar) message rules
ileti kutusu
(Bilgisayar) message box
ileti kuyruğu
message queue
ileti numarası
message number
ileti odaklılık
(Dilbilim) message focus
ileti penceresi
(Bilgisayar) message pop-up
ileti referans öbeği
(Bilgisayar,Teknik) message reference block
ileti satırı
(Bilgisayar) message line
ileti seviyesi noktası; birlik liderlik prosedürleri
(Askeri) transmission level point; troop leading procedıres
ileti seçenekleri
(Bilgisayar) message options
ileti sil
(Bilgisayar) delete message
ileti süzgeci
(Bilgisayar) message filter
ileti sınıfı
(Bilgisayar) message class
ileti türü
(Bilgisayar) message type
ileti uzunluğu
(Bilgisayar) message length
ileti yazı tipi
(Bilgisayar) message font
ileti yok
(Bilgisayar) no messages
ileti yöneticisi
message manager
ileti yönlendirme
message routing
ileti yükle
(Bilgisayar) load message
ileti çubuğu
(Bilgisayar) message bar
ileti öbekleri
message blocks
ileti örneği yok
(Bilgisayar) no stationery
ileti özellikleri
(Bilgisayar) message properties
ileti üstbilgisi
(Bilgisayar) message header
ileti üstbilgisini gizle
(Bilgisayar) hide message header
ileti üstbilgisini göster
(Bilgisayar) show message header
ileti şifrele
(Bilgisayar) encrypt message
ileti şifresi çözme
(Bilgisayar) message decryption
ileti/sn
(Bilgisayar) messages/sec
hızlı ileti
(Bilgisayar) instant message
yeni ileti
(Bilgisayar) new message
bana gelen ileti
(Bilgisayar) message to me
bilgilendirici ileti
(Bilgisayar) informative message
giden ileti
outgoing message
sonraki ileti
(Bilgisayar) next message
sonraki okunmamış ileti
(Bilgisayar) next unread message
tektik telsiz komünikasyonu; ileti gönderme kodu
(Askeri) tactical radio communication; transmission release code
Türkisch - Türkisch
Bir anlatının vurgulandığı temel düşünce
Mesaj
Bildirme yazısı
ileti
Favoriten