iffet

listen to the pronunciation of iffet
Türkisch - Englisch
chastity

God, please give me chastity and continence, but not yet. - Tanrım, bana iffet ve ölçülülük ver, ancak henüz değil.

St. Mary is the symbol of chastity and innocence in Islam. - Hz. Meryem, İslam'da iffetin ve masumiyetin simgesidir.

purity
honesty, uprightness
pudicity
chastity " sililik; honesty" namus
modesty
virtue
(Kanun) chaste character
honor
modest
iffet sahibi, namuslu, temiz
owner of chastity, chaste, clean
iffet taslama
prudery
iffet taslayan
prudish
aşırı iffet taslayan kadın
prude
Türkisch - Türkisch
Cinsel konularda ahlak kurallarına bağlılık, sililik
(Osmanlı Dönemi) nâmus, temizlik, helale râzı olup haramdan kaçınmak
Namus
İFFET
(Osmanlı Dönemi) Namus. Temizlik. Perhizkârlık. Nefsi behimî temayüllerden men etmek. Helâla razı olup haramdan kaçınmak
iffet
Favoriten