ifade etmez

listen to the pronunciation of ifade etmez
Türkisch - Englisch
inexpressive
ifade et
{f} expressing

Words fail me in expressing my emotion. - Duygularımı ifade etmeye kelimeler aciz kalır.

My fluency is sufficient for many situations, but not for expressing my — often contradictory — emotions. - Benim akıcılığım birçok durum için yeterlidir, fakat genellikle çelişkili durumlarımı ifade etmek için değil.

ifade et
{f} couch
ifade et
{f} expressed

He expressed himself clearly. - O, kendini açıkça ifade etti.

Her smile expressed her thanks. - Onun gülümsemesi onun teşekkürlerini ifade etti.

ifade et
given voice to
ifade et
{f} voice
ifade et
give voice to
ifade et
{f} phrasing
ifade et
{f} express

I'd like to express my gratitude. - Minnettarlığımı ifade etmek istiyorum.

She expressed her sentiments on the war. - Savaşla ilgili duygularını ifade etti.

ifade et
{f} voiced
ifade et
gave voice to
ifade et
(Biyoloji) articulate
ifade et
connote
ifade et
purport
ifade etmez
Favoriten