i̇kti̇dar

listen to the pronunciation of i̇kti̇dar
Türkisch - Englisch

Definition von i̇kti̇dar im Türkisch Englisch wörterbuch

iktidar
power

Hitler assumed power in 1933. - Hitler 1933 yılında iktidara geldi.

The party in power is corrupt, but the opposition is little better. - İktidar partisi bozulmuş fakat muhalefet biraz daha iyi.

iktidar
exercise power
iktidar
puissance
iktidar
ability
iktidar
ability, capacity, power; government, power; (male) sexual potency, virility
iktidar
potential
iktidar
potency, ability of a male to perform sexual intercourse
iktidar
capacity
iktidar
power, ability, capacity: Vezirin seni nefyetmeye iktidarı var. The vizier has the power to exile you. Bu iş dem'in mali iktidarı üstünde. This job is beyond dem's financial capacity
iktidar
potency
iktidar
capability
iktidar
political power
iktidar
(a) group that is in power, (a) government
iktidar boşlugu
(Politika, Siyaset) power vacuum
iktidar eliti
(Pisikoloji, Ruhbilim) power elite
iktidar ilişkileri
(Politika, Siyaset) power relations
iktidar mücadelesi
(Politika, Siyaset) power struggle
iktidar seçkinleri
power elites
iktidar-bilgi
power-knowledge
kurucu iktidar
(Politika, Siyaset) constituent power
siyasi iktidar
(Politika, Siyaset) political power
ademi iktidar
impotence
iktidar
lap
iktidar (cinsel)
sexual potency
iktidar alanı
power domain
iktidar el koyma
seizure of power
iktidar mevkii
(position of) being in power: Onun partisi iktidar mevkiine geldi. His party came into power
iktidar olma çabası
bid for power
iktidar olmak
(Politika, Siyaset) come to power
iktidar partisi
I.N.S
iktidar partisi
the government party
iktidar partisi
the party in power
iktidar partisi
(Hukuk) ruling party, party in power
iktidar partisi olmak
(Politika, Siyaset) be in office
iktidar partisi pol
the party in power
iktidar paylaşımı
(Politika, Siyaset) power sharing
iktidar sahibi
1. (someone) who possesses the power or capacity to do something. 2. someone who possesses the power or capacity to do something
iktidar sevdası
ambition for power
mali iktidar
(Kanun) financial capacity
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Güç, takat. Kudret. Güç yetmek. Yapabilmek
iktidar
Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği
iktidar
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret: "Bu iş benim iktidarım haricinde, demez mi?"- S. F. Abasıyanık
iktidar
Bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar
iktidar
(Osmanlı Dönemi) güç, kuvvet
iktidar
Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi: "Almanya'daki öğrenciliğim Hitler'in iktidar yıllarına rastlar."- H. Taner
iktidar
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
iktidar
Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi; bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar
i̇kti̇dar
Favoriten