içi dolu metal silindirlerin oyulması ile hazılanan desenlerle yapılan baskı

listen to the pronunciation of içi dolu metal silindirlerin oyulması ile hazılanan desenlerle yapılan baskı
Türkisch - Türkisch
garnitür
içi dolu metal silindirlerin oyulması ile hazılanan desenlerle yapılan baskı

    Silbentrennung

    i·çi do·lu me·tal si·lin·dir·le·rin o·yul·ma·sı i·le ha·zı·la·nan de·sen·ler·le ya·pı·lan bas·kı

    Aussprache

    Wort des Tages

    calender
Favoriten