hocalık

listen to the pronunciation of hocalık
Türkisch - Englisch
mastership
(Konuşma Dili) being an üfürükçü; being a maker of charms and potions
(Konuşma Dili) being a teacher, teaching; work of a teacher; rank of teacher
being a hodja; work of a hodja; rank of hodja
hocalık etmek
1. to serve as a hodja. 2. to teach, work as a teacher. 3. to try to give advice to
hoca
{i} master
hoca
dominie
hoca
preceptor
hoca
Teacher

When I came to class late the teacher didn't let me in. - Derse geç kalınca hoca beni sınıfa almadı.

There comes our teacher. - İşte hocamız geliyor.

hoca
khoja
hoca
hodja
hoca
swami
hoca
(üniv.) prelector
hoca
hodja; teacher öğretmen
hoca
(Konuşma Dili) (an) üfürükçü; maker of charms and potions, magician, enchanter
hoca
(hint) swami
hoca
(Konuşma Dili) teacher
hoca
hodja, khoja, khojah (a devout Muslim man who is respected for his knowledge of Islam and who may perform a specific duty within an Islamic community)
özel hocalık yapmak
coach
Türkisch - Türkisch
Hoca olma durumu veya hocanın yaptığı iş
hocalık etmek
Akıl öğretmek, öğüt vermek
hocalık etmek
Öğretmenlik yapmak
HOCA
(Osmanlı Dönemi) f. Muallim. Efendi. Muteber ve büyük zât
Hoca
fakı
hoca
Medresede öğrenim gören sarıklı, cübbeli din adamı
hoca
Akıl öğreten, öğüt veren kimse
hoca
Öğretmen

Öğretmeninin ismi ne? - Hocasının adı neymiş?

hoca
Müslümanlıkta din görevlisi
hoca
Müslümanlıkta din görevlisi. Öğretmen: "Edebiyat hocası iken talebeme bu nesir sanatından bir defa bahsetmiştim."- F. R. Atay
hocalık
Favoriten