hiçbir denemeye dayanmayan ve akıl yordamıyla bulunup ortaya konan, önsel

listen to the pronunciation of hiçbir denemeye dayanmayan ve akıl yordamıyla bulunup ortaya konan, önsel
Türkisch - Türkisch
apriori
hiçbir denemeye dayanmayan ve akıl yordamıyla bulunup ortaya konan, önsel

    Silbentrennung

    hiç·bir de·ne·me·ye da·yan·ma·yan ve a·kıl yor·da·mıy·la bu·lu·nup or·ta·ya ko·nan, ön·sel

    Wort des Tages

    abdicate
Favoriten