hesaplaşmak

listen to the pronunciation of hesaplaşmak
Türkisch - Englisch
come to terms, get square with, make up one's account with, settle accounts with, settle an account, settle up, square accounts with, square an account, square up with
come to terms
square an account
settle an account
square up with
get square with
to reckon with, deal with; to come to terms with
settle up
to settle old scores with, get even with
to settle accounts mutually; to settle accounts with each other
settle accounts mutually
pay off old scores
settle old scores
come to terms with
score
settle an account with sb
(deyim) square up with someone

Please pay my bills, I will square up with you when I come back.

make up one's account with
square accounts with
settle accounts
settle accounts with
hesaplaşma
revenge
hesaplaşma
showdown
hesaplaşma
(Ticaret) settling of account
hesaplaşma
(Ticaret) rendering an accounting
hesaplaşma
account
geçmişle hesaplaşmak
come to terms with the past
hesaplaşma
settlement
hesaplaşma
settling accounts with
hesaplaşma
liquidation
hesaplaşma
settling
hesaplaşma
payoff

Tom said that he would not invest in stocks unless there was a definite payoff. - Tom kesin bir hesaplaşma olmadığı sürece o hisse senedine yatırım yapmayacağını söyledi.

hesaplaşma
reckoning
Türkisch - Türkisch
Birbirindeki alacakla vereceğin hesabını yapmak
Karşılıklı olarak kozlarını paylaşmak: "Benimle mahkeme huzurunda hesaplaşacağını söyleyerek derhâl dışarı çıktı."- R. N. Güntekin
Bir şeyin olumlu veya olumsuz yönlerini düşünürek, tartışarak bir yargıya varmak
Karşılıklı olarak kozlarını paylaşmak
(Osmanlı Dönemi) TAHASÜB
hesaplaşma
Hesaplaşmak işi
hesaplaşmak
Favoriten